ترم دوم

1 دانشجو
 • جلسه هشتم بخش دوم

  جلسه هشتم شامل دو بخش میباشد که بخش اول ، آموزش طراحی عنبیه را در بر دارد و در بخش دوم به سایه زدن چشم و ابرو و تکمیل اولین طرح چشم میپردازیم .

 • جلسه نهم

  جلسه نهم شامل طراحی چشم ، سایه زدن و تکمیل دومین مدل چشم میباشد ( چشم اشکی )

 • جلسه دهم

  جلسه دهم شامل طراحی لب ، سایه زدن و تکمیل اولین مدل لب میباشد که در این قسمت از روش بخش بندی استفاده میشود (طراحی با سایه های تیره )

  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • جلسه یازدهم

  جلسه یازدهم شامل طراحی لب ، سایه زدن و تکمیل دومین مدل لب میباشد که در این قسمت از روش بخش بندی استفاده میشود ( طراحی با سایه های روشن )

 • جلسه دوازدهم

  جلسه دوازدهم شامل طراحی گوش میباشد که در این طرح از انواع سایه هایی که کار کردیم استفاده میکنیم .

 • جلسه سیزدهم

  جلسه سیزدهم در بر دارنده ی طراحی بینی میباشد ، طرح منتخب طرح نسبتا سخت با طیف سایه های تیره میباشد .

 • جلسه چهاردهم

  جلسه چهاردهم در بر دارنده ی طراحی مو میباشد ، طرح منتخب طرح نسبتا سخت با طیف سایه های تیره میباشد .

مدرس:

﷼1,500,000

دیدگاهی بنویسید

محتوای سایت قفل شده است.